Your search results

Zašto ne treba fotografisati spoljašnjost nekretnina?

Posted by agent on jul 3, 2024
0

Jedno od pitanja koje često dobijamo od naših klijenata jeste zašto ne fotografišemo objekte spolja. Kao agencija za nekretnine koja posluje u skladu sa načelima profesije koja su standard u svim razvijenim zemljama, za ovu praksu imamo nekoliko razloga. Klijentima uvijek objasnimo da je to u skladu sa našom poslovnom politikom, ali da je u njihovom interesu da se ne prikazuje ni spoljašnjost nekretnina ni tačna lokacija dok ne dođe do prezentacije na licu mjesta.

Nekoliko je razloga zašto ne prikazujemo spoljašnost objekata u svojim prezentacijama:

  1. Privatnost vlasnika – ovo je prvi i osnovni razlog zašto nikada ne fotografišemo nekretnine spolja, čak iako vlasnici smatraju da bi to trebalo uraditi. Na ovaj način, pogotovo u manjim sredinama, može se vrlo lako doći do tačne lokacije same nekretnine i na taj način ugroziti privatnost vlasnika. Svi klijenti koji posredovanje u prometu i zakupu svojih nekretnina povjere agenciji, treba da budu zaštićeni od bilo kakvog uznemiravanja.
  2. Sigurnost – drugi, ali jednako važan razlog zašto nekretnine ne treba fotografisati spolja je sigurnost vlasnika, ali i same nekretnine. Na taj način može se privući nepotrebna pažnja, pogotovo ako se se u kući, stanu ili poslovnom prostoru nalaze vrijedni predmeti. Posao agencije za nekretnine je da svaki mogući rizik svede na minimum, pa tako i rizik ove vrste.
  3. Pravni aspekt – nešto je što se ne smije zanemariti. U nekim slučajevima je protiv zakona fotografisati imovinu bez izričitog pristanka vlasnika, pogotovo ako se radi o situacijama kada se nekretnine snimaju iz vazduha. Na taj način se mogu snimiti i neki objekti koji nijesu predmet prodaje ili zakupa, pa o tome treba voditi računa. Savjet je da se uvijek traži izričita saglasnost vlasnika za snimanje nekretnine spolja. U razvijenim državama koje imaju regulisanu oblast posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, praksa je da se nekretnine koje se ekskluzivno ustupaju agenciji mogu fotografisati spolja.
  4. Kvalitet prezentacije – može se desiti da spoljašnjost nekretnine ne prikazuje najbolje njen puni potencijal, pa se i zbog toga izbjegava fotografisanje spolja. Fokusiranje na unutrašnjost i kvalitet te prezentacije može biti mnogo bolja opcija da se potencijalnim kupcima približi o kakvoj nekretnini je riječ.
  5. Konkurencija – javnim objavljivanjem spoljašnjosti nekretnina može se privući pažnja drugih agencija. Ako sa klijentima nije sklopljen ugovor o ekskluzivnom posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti, onda se otvara prostor za preuzimanje nekretnine od strane druge agencije. Zdrava konkurencija je uvijek poželjna jer nas podstiče da pružamo bolju uslugu, ali u kontekstu poslovanja u Crnoj Gori, agencije za nekretnine uglavnom predstavljaju nelojalnu konkurenciju.

Što se tiče potencijalnih kupaca i zakupaca koji se interesuju za tačnu lokaciju nekretnine, oni bi trebalo da uzmu u obzir da agencije treba da evidentiraju njihovo interesovanje kako bi mogle vlasnike da upoznaju sa činjenicom da su ti klijenti do informacija o nekretnini došli uz posredovanje agencije. Upravo je to suština rada agencija za nekretnine – povezati dvije strane, a to nije moguće ako ne znamo sa kim razgovaramo. Zbog toga klijente svaki put pitamo za ime i prezime, iako je stvar opšte kulture predstaviti se.

Cilj ovog teksta je da doprinese boljem informisanju klijenata i uspostavljanju standarda u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u Crnoj Gori.

 

Photo by Kenny Eliason on Unsplash

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings